Mobile Menu ICO
Preprava

Preprava

  • Máme skúsenosti so železničnou prepravou vo viacerých smeroch a do viacerých štátov, predovšetkým však v smere zo Strednej Európy do oblasti Balkánu, Západnej Európy, ako aj samotné prepravy v krajinách V4. Vieme zabezpečiť prepravu v jednotlivých zásielkach, v skupinách vozňov, ako aj v ucelenom vlaku. Pokiaľ bude vaša požiadavka obsahovať aj preklad alebo prečerpanie tovaru, vieme Vám ľahko pomôcť aj s touto službou.

    Pokiaľ hovoríme o vozňoch, v ktorých sú prepravy realizované, zameriavame sa predovšetkým na prepravu vrátane vozňov, samozrejme, pokiaľ si to obchodný partner žiada.

  • Pokiaľ je predmetom Vášho záujmu kamiónová preprava, vieme Vám poskytnúť celovozovú prepravu do vami určených destinácií, ako aj čiastočnú prepravu (dokládky paliet/tovarov). Taktiež ADR prepravu v plnom rozsahu, komplexné riešenie prepravy nadrozmerného nákladu, taktiež prepravu sypkého tovaru a intermodálnu prepravu.

    Už na začiatku našej potencionálnej spolupráce figuruje Váš dopyt o vystavenie cenovej ponuky. Pri vypracovávaní tejto ponuky prihliadame na najlepšiu cenu, kvalitného dopravcu, ktorého skúsenosti a prístup sú zárukou úspešnej a rýchlej prepravy. Naša spolupráca s domácimi, ako aj zahraničnými dopravcami je zárukou toho, že pre vás nájdeme najvýhodnejšie riešenie.