Mobile Menu ICO
Obchod

Obchod

Popri realizovaní prepravy sa častokrát vyskytne možnosť rozšírenia vašej obchodnej činnosti alebo nové príležitosti na rozšírenie svojich dodávateľských a odberateľských partnerov. Pri tejto činnosti pracujeme veľmi citlivo s informáciami, portfóliom klienta a jeho obchodnými záujmami. Možnosti nových dodávateľov alebo subdodávateľov vieme konfrontovať s požiadavkami trhu, ako aj s oblasťou vášho pôsobenia. To isté platí aj pri opačnej situácií s možnosťami nových odberateľov.