Mobile Menu ICO

Kontakty

 • Head Office

  Muštová 6365/15
  Levice 934 01

  IČO

  51003279

  DIČ

  SK2120563775


 • CEO

  František Nagy

  Telefón

  +421 907 501 748

  Email

  56932ef172eb18d9


 • CEO

  Ing. Viliam Dráb

  Telefón

  +421 905 605 804

  Email

  32f8bf5b9a6bf506


 • Business manager

  Mgr. Veronika Korentsy

  Telefón

  +421 905 225 724

  Email

  50677131c9220444


 • Business manager

  Ing. Alžbeta Harmady

  Telefón

  +421 951 302 969

  Email

  f9c85f73a4c0c49c


Slovenský jazyk Odkaz na Obchodný register Slovenskej republiky